من محمدرضا نصری دانش اموز پایه ی هشتم 
                                                          دبیرستان سلام صادقیه به مدیریت اقای شکوفی هستیم!! 
  
 
و شاگرد استاد مزینی 
  
                                                        و یک it man و همچنین شاگرد تقریبا زرنگ که مطلب و نمونه سوال های خوبی دارم
    
 
  
           در صورت انتقاد یا پیشنهاد با شماره ی 09373162832 تماس بگیرید
   
 
                 ایا اطلاعات کمی در حوضه اطلاعات و فناوری دارید شاید وبلاگ من اطلاعات شما را افزایش داده و شما را راهنمایی کند 
 
  

 می توانید مطالب را یک نگاهی بندازید و این کافی است تا اطلاعات شما در این حوضه بیشتر شود 
 

 
  
                                بسیار از شما سپاس گذارم                        محمدرضا 
                                                                                                        نصری